De Dorpsdokter

Praktijkondersteuning Geestelijke Gezondheid

De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts bij de screening en eventuele begeleiding van patiënten met psychische, sociale en arbeidgerelateerde problematiek. Zij heeft een goed overzicht van de hulpverlening die op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in de regio aangeboden wordt en kan daardoor zorgen voor een vlotte doorverwijzing indien langdurige behandeling nodig is. Zie ook www.dewijkpraktijk.nl.