De Dorpsdokter

Praktijkondersteuning Lichamelijke Gezondheid

De praktijkondersteuner neemt in overleg met de huisarts een deel van de behandeling van patiënten met suikerziekte, astma en chronische bronchitis (COPD), en hart- en vaatziekten over. Zij houdt daartoe apart spreekuur. Tevens heeft zij zich toegelegd op ouderenzorg en zij volgde hiervoor een aanvullende opleiding.

Verder heeft zij een aantal andere preventieve, coördinerende en adviserende taken. Zo kunt u bij haar bijvoorbeeld ook terecht voor het maken van een uitstrijkje of met vragen rondom verstrekkingen, stoppen met roken, wondzorg, obesitas en terminale zorg.