De Dorpsdokter

Bereikbaarheid

In de ochtenduren wordt u te woord gestaan door één van de doktersassistenten.

In de middaguren legt de arts visites af, maar hij blijft voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar (via keuzetoets bij telefoon 045-5242397 of via spoednummer 045-5243515).

Buiten kantoortijd (van 17.00 uur tot 8.00 uur) en in het weekend kunt u voor dringende zaken terecht bij de Nightcare. Hier wordt acute zorg verleend door alle huisartsen (ook uw eigen huisarts) uit de regio Oostelijk Zuid-Limburg, telefoon 045-5778844.

Spreekuur

Er is dagelijks een spreekuur op afspraak. Voor een afspraak wordt 10 minuten ingepland. Indien u aangeeft dat er meerdere hulpvragen te bespreken zijn of dat u een langer gesprek wilt, zal de assistente daarmee rekening houden. U heeft de mogelijkheid om online een afspraak te maken. Ga hiervoor naar onze startpagina.

Bel tijdig een gemaakte afspraak af, indien die niet door kan gaan. Dan kan een ander van deze tijd gebruik kan maken.

Telefonische consultatie

Als u een vraag hebt die telefonisch beantwoord kan worden, kunt u die in eerste instantie stellen aan de assistente. Indien nodig kan zij overleg plegen met de huisarts en wordt u teruggebeld. U kunt ook aangeven dat u een vraag hebt die alleen de huisarts kan beantwoorden, de assistente regelt dat de dokter u zal terugbellen op een tijdstip buiten zijn spreekuur.

Huisbezoek

Indien u te ziek bent om naar de praktijk te komen, kan de dokter u thuis bezoeken. Een afspraak voor een huisbezoek kunt u met de assistente maken. Zij beoordeelt, eventueel in overleg met de arts, of dit noodzakelijk is. Een huisbezoek kunt u vóór 11.30 uur aanvragen.

Omdat er in de praktijk meer onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn, is het indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

Behandelkamer

Tussen 8.30 uur en 11.30 uur kunt u in de behandelkamer bij de assistente terecht voor bijvoorbeeld: injecties, verwijderen van hechtingen, verbinden van wonden, uitspuiten van oren, bloeddruk meten en urine-onderzoek. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Tevens worden hier indien noodzakelijk functieonderzoeken gedaan, zoals bijvoorbeeld een ECG of aansluiten van 24-uurs bloeddrukmeter.

Bloed prikken

Op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend kunt u terecht voor bloedonderzoek. Wij prikken dan bloed dat naar het laboratorium gaat voor onderzoek. U kunt hiervoor een afspraak maken. Er wordt bloed geprikt tussen 8.00 uur en 8.30 uur.

Praktijkondersteuning Lichamelijke Gezondheid

De praktijkondersteuner neemt in overleg met de huisarts een deel van de behandeling van patiënten met suikerziekte, astma en chronische bronchitis (COPD), en hart- en vaatziekten over. Zij houdt daartoe apart spreekuur. Tevens heeft zij zich toegelegd op ouderenzorg en zij volgde hiervoor een aanvullende opleiding.

Verder heeft zij een aantal andere preventieve, coördinerende en adviserende taken. Zo kunt u bij haar bijvoorbeeld ook terecht voor het maken van een uitstrijkje of met vragen rondom verstrekkingen, stoppen met roken, wondzorg, obesitas en terminale zorg.

Praktijkondersteuning Geestelijke Gezondheid

De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts bij de screening en eventuele begeleiding van patiënten met psychische, sociale en arbeidgerelateerde problematiek. Zij heeft een goed overzicht van de hulpverlening die op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in de regio aangeboden wordt en kan daardoor zorgen voor een vlotte doorverwijzing indien langdurige behandeling nodig is. Zie ook www.dewijkpraktijk.nl.