De Dorpsdokter

Inzage medisch dossier

U hebt recht om bepaalde gedeeltes van uw medisch dossier digitaal in te zien. Het betreft brieven die de specialist over u aan de huisarts stuurt en laboratoriumuitslagen van de laatste 15 mnd. Als u op consult was bij huisarts of praktijkondersteuner kunt u naderhand lezen wat hij/zij met u heeft afgesproken. Verder is het mogelijk om via dit portaal een elektronisch consult bij de huisarts aan te vragen. Houdt u er rekening met een antwoordtermijn van 3 dagen.

Als u gebruik van deze toegang wil maken kunt u dit telefonisch aangeven bij de assistente, zij zal dan een account voor u maken.